Det är möjligt att göra ändringar i byggprojektet under byggnationen och det behöver inte innebära nagon ökning av kostnaderna savida det inte gäller stora konstruktionsändringar.

  • skapa koncept för saltgrottan
  • köpa nödvändiga ravaror och material
  • utföra standardmöbler för denna typ av miljö samt andra delar som behövs för inredning
  • köpa och montera anordningar som behövs för att grottan ska kunna fungera, sasom luftkonditioneringssystem, luftkonditioneringsanordningar (det angivna priset omfattar inte utsugnings- och tilluftskanaler utanför grottan), filter, meteorologisk station, installation av golvvärme, montering av elektrisk installation och belysning, montering av belysningsstyrning och styrning av alla anordningar som installeras för grottan, installation av audiosystem, skärmar, kamerasystem i grottan, tryckpumpar för saltvatten
  • isolering av hela rummet
  • montering av halit (saltsten) i grottan
  • utförande av ett vattenfall, tva graderverk, en hylla för utställningsföremal, en valfri detalj av sten (ceresitskiffer, sandsten etc.)
  • utföra sandlada med alla praktiska funktioner och dekorativa detaljer
  • utföra den komplicerade monteringen av konstruktionen och hela taket i grottan (trä och halit pa ett nät i täckande plastskikt)

Varje ytterligare tilläggsdetalj prissätts separat. Kundens koncept för grottan kan berikas med idéer fran vara designers och konstnärer vilket gör att grottan kan ha en speciell konstnärlig stil och att gäster i grottan far extra upplevelser. Pris pa utförande av en reception tillsammans med en liten butik och standardutrustning (möbler och inredning) i nyckelfärdigt utförande beror pa varje projekt. Priset omfattar inte förberedande specialistbyggarbeten sadana som omarbetning av tak, nerrivning, värmeisolering utifran eller inifran, el-, vatten-, gasanslutningar eller liknande, fördjupning av rum - dessa arbeten kan prissättas separat. Vi erbjuder dock gratis utbildning av personal, hjälp vid idriftssättning, kontakter med tillverkare av saltprodukter och kosmetika för butiken.

Entreprenören lämnar 1 ars garanti pa alla anordningar som monteras i grottan samt 36 manaders garanti pa montering av halit. Garantin omfattar inte aterkommande besiktningar och kontroll som behövs för att alla anordningar ska fungera pa rätt sätt. Service kan tillhandhallas mot ersättning efter att ett serviceavtal träffats. Prislistan gäller för en grotta med en yta pa 45 - 50 kvadratmeter (pris pa en meter utöver det angivna mattet kan vara lägre).

Priset pa saltgrottor börjar redan fran 2 950 z³ för en kvadratmeter. Framställning av reception och butik prissätts separat. Vid varje utförande inhämtar vi - under en syn pa platsen - kundens önskningar och fastställer arbetets omfattning. Alla förberedande arbeten, konception och projekt är kostnadsfria om ett avtal träffas. Härutöver täcker kunden logikostnader för arbetare som utför byggnationen (6 personer), kostnader för transport av material (saltsten - halit och andra enligt speditörens priser). Det aliger även kunden att fa alla tillstand som behövs för framställning av sadana objekt enligt gällande lagföreskrifter.


BUDOWA JASKIÑ SOLNYCH S.C. AMFITEATR
ul. Fredry 1 | 78-100 Ko³obrzeg
tel./fax: +48 94 35-452-87 | tel. komórkowy 512-495-854
www.jaskiniasolna-selen.pl | amfiteatr@onet.eu