Změny projektu v průběhu realizace jsou možné a, pokud se netýkají vážnějších konstrukčních změn, tak se s nimi nespojují finanční důsledky.

  • zhotovení koncepce solní jeskyně
  • nákup potřebných surovin a materiálů
  • zhotovení standardního nábytku a dalších prvků určených k vybavení interiéru
  • nákup a namontování zařízení zajišťujícího fungování jeskyně (ventilační systém, klimatizační zařízení, v ceně není zohledněno větrací potrubí mimo jeskyni, filtry, meteorologická stanice, instalace podlahového vytápění, namontování elektrické instalace s osvětlením, ústředna na řízení osvětlení a dalších zařízení nainstalovaných v objektu, audio systém, monitor, systém kamer v jeskyni, čerpadla pro zajištění průtoku solného roztoku
  • provedení izolací celého prostoru
  • namontování halitu v jeskyni (kusy a kvádry soli)
  • zhotovení jedné kaskády, dvou inhalačních zařízení, jedné police na exponáty, dalšího libovolného kamenného prvku (ceresitová břidlice, pískovec, a pod.)
  • zhotovení pískoviště se všemi praktickými a dekoračními funkcemi
  • provedení komplikované montáže konstrukce a celého stropu v jeskyni (dřevo a halit na potažené plastem síti)

Každý další, jiný než výše uvedené, prvek znamená další náklady podle ocenění. Každá koncepce investora je obohacena pohledem našich projektantů a tvůrců, což dává umělecký ráz realizaci objektů, ve kterém hosté mohou očekávat další vizuální vjemy. Cena provedení na klíč recepce spolu s obchůdkem a standardním vybavením (nábytek a zřízení) je závislá na koncepci.

Ceník nezahrnuje odborné stavební přípravné práce jako jsou: předělávání stropů, bourací práce, vnější nebo vnitřní zateplení objektu, energetické, vodní, plynové, teplárenské a jiné podobné přípojky, prohloubení místností, leda že by tyto byly oceněné v samostatném rozpočtu. Školení obsluhy, pomoc při zahájení provozu, kontakty na výrobce výrobku ze soli a kosmetických přípravků pro obchůdek jsou bezplatné.

Zhotovitel uděluje záruku 1 rok na veškeré zařízení nainstalované v jeskyni a 36 měsíců na montáž halitu. Záruka nezahrnuje pravidelné přehlídky a péči o řádný chod zařízení. Lze dohodnout provádění sevisu objektu zhotovitelem za cenu, která se určí v servisní smlouvě. Ceník se vztahuje na jeskyni s plochou od 45 m2 do 50 m2 (při větší ploše může být cena za 1 m2 nižší). Stavíme solní jeskyně už od 2.950,-- zł netto za m2. K tomuto je nutno počítat se zvláštní částkou za zhotovení recepce a obchůdku.

Pokaždé v průběhu obhlídky na místě zohledňujeme návrhy a požadavky investora a určujeme rozsah prací. Veškeré přípravné práce, koncepce a projekt jsou v případě podepsaní smlouvy zdarma.

Investor navíc hradí náklady na ubytování pracovníků, kteří provádějí investici (6 osob), náklady na transport materiálů (kusy soli - halit a další podle sazby dopravce). Na straně investora je povinnost zajištění veškerých potřebných povolení spojených s tímto druhem stavby podle platných předpisů.


BUDOWA JASKIŃ SOLNYCH S.C. AMFITEATR
ul. Fredry 1 | 78-100 Kołobrzeg
tel./fax: +48 94 35-452-87 | tel. komórkowy 512-495-854
www.jaskiniasolna-selen.pl | amfiteatr@onet.eu